ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εθνική οικονομία του Ισραήλ
Δημιουργός :Ευελπίδης, Χρύσος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 50-58
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 428

Τύπος: application/pdf