ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μακροοικονομικά υποδείγματα και οικονομική πολιτική
Δημιουργός :Παπανδρέου, Ανδρέας Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 523-552
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 447

Τύπος: application/pdf