ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμβολή εις την κριτικήν των οικονομικών αντιλήψεων της φεουδαρχικής Ευρώπης
Δημιουργός :Καλφιώτης, Σταύρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 537-544
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1960
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 463

Τύπος: application/pdf