ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Κύπρος από γεωργοοικονομικήν άποψιν
Δημιουργός :Ευελπίδης, Χρύσος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 645-649
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1960
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 468

Τύπος: application/pdf