ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το οικονομικόν και κοινωνικόν συμβούλιον κατά το Γαλλικό Σύνταγμα 1958
Δημιουργός :Αντωνόπουλος, Νικ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 427-434
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1961
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 482

Τύπος: application/pdf