ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η βιομηχανία των "ελεύθερων" πλοίων και αι κυκλικαί διακυμάνσεις αυτής
Δημιουργός :Μεταξάς, Β.Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 537-641
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 511

Τύπος: application/pdf