ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική και κοινωνική πολιτική εις τα σύγχρονα Συντάγματα: κονωνική δημοκρατία
Δημιουργός :Παπαλεξανδρής, Γεώργιος Φ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 761-779
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 517

Τύπος: application/pdf