ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι αμοιβαίαι σχέσεις δημοσιονομικής και νομισματικής αρχής
Δημιουργός :Κανάς, Γεώργιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 813-839
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 520

Τύπος: application/pdf