ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική ιστορία και μέθοδος
Δημιουργός :Χουμανίδης, Λ.Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 859-875
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 522

Τύπος: application/pdf