ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θεωρία της ζητήσεως του χρήματος
Δημιουργός :Παπαδοπούλου, Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 659-676
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 540

Τύπος: application/pdf