ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γεώργιου Μαλιανού: Intermediate Economic Theory
Δημιουργός :Καλόγρης, Κωνσταντίνος Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 679-687
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 541

Τύπος: application/pdf