ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Price determination in public Enterprise: the marginal cost controversy and other relevant issues
Δημιουργός :Lenoudia, P.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 749-764
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 543

Τύπος: application/pdf