ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :John Rogers Commons (1862-1945) : η ζωή και το έργον του
Δημιουργός :Χουμανίδης, Λ.Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 979-996
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 546

Τύπος: application/pdf