ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρησιμότης και αδυναμίαι της οικονομετρικής αναλύσεως
Δημιουργός :Δρακάτος, Κωνσταντίνος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 811-824
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1964
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 571

Τύπος: application/pdf