ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι βιομηχανικοί στόχοι του νέου οικονομικού προγράμματος
Δημιουργός :Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 547-569
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1966
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 610

Τύπος: application/pdf