ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγκρισις απόψεων παλαιοτέρων και σύγχρονων συγγραφέων περί σταδίου οικονομικής αναπτύξεως
Δημιουργός :Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 665-708
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1966
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 613

Τύπος: application/pdf