ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Corrado Gini (1884-1965)
Δημιουργός :Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 753-760
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1966
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 617

Τύπος: application/pdf