ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αστυφιλικά ρεύματα εν Ελλάδι: σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
Δημιουργός :Νάκος, Γεώργιος Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 47-70
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1967
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 621

Τύπος: application/pdf