ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική οργάνωσις της κοινωνικής ασφαλίσεως εν Ελλάδι και αλλαχού
Δημιουργός :Πρεβελάκης, Νικόλαος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 87-97
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1967
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 623

Τύπος: application/pdf