ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σημασία της επιστημονικής ερεύνης δια τον τουρισμόν
Δημιουργός :Λογοθέτης, Μιλτιάδης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 239-246
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 647

Τύπος: application/pdf