ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα κλειστά επαγγέλματα εν Ελλάδι
Συντελεστής :Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 567-570
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 662

Τύπος: application/pdf