ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στόχοι και προσπάθειαι της εφαρμοζομένης αναπτυξιακής πολιτικής
Δημιουργός :Θάνος, Κωνσταντίνος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 81-90
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 664

Τύπος: application/pdf