ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι δημόσιαι σχέσεις εις την δημοσίαν διοίκησιν
Δημιουργός :Ζομπανάκης, Σπ. Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 305-316
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 671

Τύπος: application/pdf