ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία της οικονομικής αναπτύξεως
Δημιουργός :Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 473-487
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 677

Τύπος: application/pdf