ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα εις την οικονομίαν της επιχειρήσεως
Δημιουργός :Castellano, Vittorio
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 539-551
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 680

Τύπος: application/pdf