ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο κεντρικός προγραμματισμός έναντι της υπό της αγοράς καθοδηγήσεως της οικονομίας
Δημιουργός :Τζακόμπυ, Νηλ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 553-561
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 681

Τύπος: application/pdf