ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο οικονομικός προγραμματισμός εις την χωροταξικήν μελέτην
Δημιουργός :Αδαμόπουλος, Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 563-580
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 682

Τύπος: application/pdf