ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The influence of economic development on the use of cheques: a statistical study for Greece
Δημιουργός :Δρακάτος, Κωνσταντίνος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 583-592
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 683

Τύπος: application/pdf