ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοικητική προπαρασκευή επιχειρηματικής δράσεως
Δημιουργός :Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 9-26
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 692

Τύπος: application/pdf