ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το κράτος και η οικονομική επιχείρησις
Δημιουργός :Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 55-65
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 695

Τύπος: application/pdf