ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθηματικός προγραμματισμός και οικονομική ανάλυσις
Δημιουργός :Λεβεντάκης, Ιωάννης Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 101-124
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 699

Τύπος: application/pdf