ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγχρονα προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων
Δημιουργός :Λογοθέτης, Μιλτιάδης Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 125-134
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 700

Τύπος: application/pdf