ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επίδρασις της εκβιομηχανίσεως επί του περιβάλλοντος
Δημιουργός :Καραγιάννης, Αλέξανδρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 145-155
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 702

Τύπος: application/pdf