ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κέντρα επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών: σπουδαιότης και αποστολή σκοπιμότης ιδρύσεως εν Ελλάδι
Δημιουργός :Σπανογιαννάκης, Ραδάμανθυς
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 163-184
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 704

Τύπος: application/pdf