ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ruckblick auf ein halbes jahrhundert der wirtschaftswissenschaft (1918-1968)
Δημιουργός :Schneider, Erich
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 437-447
Γλώσσα :de
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 724

Τύπος: application/pdf