ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Δημιουργός :Μάνασης, Ευστάθιος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Λέξη κλειδί :Μίσθωση
Ελλάδα
Φορολογία
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης :07-2012

Αρχείο: Manasis_2012.pdf

Τύπος: application/pdf