ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Corporate control and a case study in Greek economy
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Γιάννης
Συντελεστής :Gibson, H. (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσακαλώτος, Ευκλείδης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιαγορά
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Κίνηση κεφαλαίων
Ελλάδα
Πίστη
Δανειοδοτική ποσόστωση
Πιστώσεις για επενδύσεις
Κεφαλαιουχική εταιρία
Χρηματιστική αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :12-1999

Αρχείο: 64255.pdf

Τύπος: application/pdf