ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ στην Ε.Ε. και οι επιπτώσεις του στα έσοδα
Δημιουργός :Μπούρα, Παναγιώτα
Συντελεστής :Γεωργακόπουλος, Θ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διεθνής οικονομική και χρηματοδοτική"
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :ΦΠΑ
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εσωτερική αγορά
Εσωτερικό εμπόριο
Εξωτερικό εμπόριο
Προϊόν προέλευσης
Εσοδα
Χώρες
Ημερομηνία έκδοσης :12-2000

Αρχείο: 67929.pdf

Τύπος: application/pdf