ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Δημιουργός :Κουτσογιάννης, Νικόλαος
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Τραπεζική πολιτική
Πίστη
Δανειοδότηση
Πιστώσεις για επενδύσεις
Χρηματοδότηση της βιομηχανίας
Τραπεζική δραστηριότητα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 69902.pdf

Τύπος: application/pdf