ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι στην Ελληνική οικονομία
Δημιουργός :Σπατιώτης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Κατσίμη, Μ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Λέξη κλειδί :Πολιτικά κινήματα
Ομάδα συμφερόντων
Οικονομικός κύκλος
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 77590.pdf

Τύπος: application/pdf