ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καθορισμός τιμών και μισθών σε μια μικρή ανοικτή οικονομία
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση της Κύπρου
Δημιουργός :Κωνσταντινίδη, Άντρη
Συντελεστής :Μπίλιας, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Τιμή
Μισθός
Οικονομική πολιτική
Κύπρος
Πληθωρισμός
Καθορισμός των τιμών
Ημερομηνία έκδοσης :2011

Αρχείο: 91779.pdf

Τύπος: application/pdf