ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Μπάρμπα, Βασιλική
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Διεθνές εμπόριο
Οικονομική ανάπτυξη
Αναπτυξιακή πολιτική
Διεθνής αγορά
Διεθνής ανταγωνισμός
Διεθνής οικονομία
Διεθνείς σχέσεις
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 77588.pdf

Τύπος: application/pdf