ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευαίσθητη ισορροπία
Εναλλακτικός τίτλος :οι προτιμήσεις, ο κανόνας της πλειοψηφίας, η θεσμική οργάνωση και η δημοκρατική διακυβέρνηση στα κοινοβουλευτικά συστήματα
Δημιουργός :Ντούτσης, Βασίλειος
Συντελεστής :Βασιλάκης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Κοινοβουλευτικό πολίτευμα
Πλειοψηφικό σύστημα
Δημοκρατικό πολίτευμα
Δημοκρατία
Νομοθετική εξουσία
Κοινοβουλευτικό σύστημα δύο νομοθετικών σωμάτων
Εκτελεστική εξουσία
Σύγκρουση αρμοδιοτήτων
Κοινοβούλιο
Κυβέρνηση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 81898.pdf

Τύπος: application/pdf