ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Εναλλακτικός τίτλος :σύγκριση της περίπτωσης της Αργεντινής με της Ελλάδας
Δημιουργός :Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική διαχείριση
Οικονομική ύφεση
Νομισματική πολιτική
Χρέος
Οικονομικό ποινικό δίκαιο
Αργεντινή
Ελλάδα
Δημόσιο χρέος
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: 91798.pdf

Τύπος: application/pdf