ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διαμόρφωση της διαφοράς ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και το επιτόκιο κατάθεσης στην ελληνική χρηματαγορά
Δημιουργός :Χειλάκου, Βασιλική
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Τόκος
Πιστωτική πολιτική
Χρηματιστική αγορά
Τραπεζικές καταθέσεις
Τραπεζική δραστηριότητα
Τραπεζική πολιτική
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματαγορά
Πιστωτικοί τίτλοι
Πιστωτικό χρήμα
Συναλλαγματική πολιτική
Αγορά συναλλάγματος
Ημερομηνία έκδοσης :09-1997

Αρχείο: 53639.pdf

Τύπος: application/pdf