ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τραπεζικές υπηρεσίες [και] κοινοτικό δίκαιο
Δημιουργός :Νικητόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Παροχή υπηρεσιών
Πιστωτικό ίδρυμα
Χρηματοδοτική πολιτική
Κίνηση κεφαλαίων
Κεφαλαιαγορά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγία
Νομολογία ΕΚ
Συμβούλιο ΕΚ
Ημερομηνία έκδοσης :11-1998

Αρχείο: 60168.pdf

Τύπος: application/pdf