ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Empirical tests of the capital asset pricing model
Δημιουργός :Parissi, Sofia
Συντελεστής :Demos, Antonios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of International and European Economic Studies
Λέξη κλειδί :Capital
Assets
Pricing
Financial market
Econometric models
Investment returns
Capital gains
Ημερομηνία έκδοσης :09-1997

Αρχείο: 61679.pdf

Τύπος: application/pdf