ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
Δημιουργός :Γκιούσης, Αριστοτέλης
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρική ενέργεια
Ενεργειακός τομέας
Διανομή ενέργειας
Μεταφορά ενέργειας
Παραγωγή ενέργειας
Ενεργειακός ανεφοδιασμός
Ημερομηνία έκδοσης :2007

Αρχείο: 81313.pdf

Τύπος: application/pdf