ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες αποτελεσματικότητας της προεδρίας στην Ε.Ε.
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση της Ελληνικής προεδρίας του 1983
Δημιουργός :Γεωργαράκη, Δήμητρα
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ενωση
Διαπραγματευτική εξουσία
Διεθνής συνεργασία
Εξωτερική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :2013

Αρχείο: 97516.pdf

Τύπος: application/pdf