ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Δημιουργός :Μπαρκούρα, Δήμητρα
Συντελεστής :Παπαναστασίου, Μαρίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμοι Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Τοποθέτηση κεφαλαίων
Αμεση επένδυση
Ξένη επένδυση
Ελλάδα
Μακροοικονομία
Μικροοικονομία
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική δραστηριότητα
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Διεθνής οικονομία
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :12-1999

Αρχείο: 64259.pdf

Τύπος: application/pdf